Ako vykurovať úsporne?

  • -

Ako vykurovať úsporne?

Category : Odborné

Primeraná vnútorná teplota v objekte je predpokladom obývateľnosti, prípadne využiteľnosti objektu. Vzhľadom na značné množstvo energie, potrebnej na zabezpečenie želatelnej vnútornej teploty, sa stáva vykurovanie najväčším spotrebiskom energie vo vykurovaných objektoch. S postupným prechodom na trhové ceny palív a energií si majitelia a prevádzkovatelia budov začínajú viacej uvedomovať vplyv na náklady a vlastnú ekonomiku. Nezanedbateľným výsledkom zníženia spotreby energie by malo byť aj znečisťovanie ovzdušia emisiami. V nasledujúcom článku sú uvedené najčastejšie opatrenia na zníženie energetickej náročnosti.
Tepelno-technické vlastnosti konštrukcií budov

Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti konštrukcií znamená najvýznamnejšie úspory. Objekt – novostavba má mať podľa súčasnych platných noriem veľmi dobré izolačné vlastnosti (tepelný odpor R steny je 3 m2.K/W, R strechy 5 m2.K/W ). Staršie objekty možno dodatočne “zatepliť” prídavnou tepelnou izolácoiu (čo pradstavuje značné investičné náklady). Doba návratnosti je závislá od izolačných vlastností pôvodnej a upravenej steny.

Iným spôsobom, ako zabrániť zbytočným tepelným stratám objektu je pri starších objektoch utesnenie, prípadne výmena nevyhovujúcich okien. Súčasné kvalitné okno významne prispieva k znižovaniu prevádzkových nákladov na vykurovanie.

Teplota miestnosti

Najjednoduchší spôsob úspor. Vo všeobecnosti predstavuje zníženie vnútornej teploty o 1°C úsporu približne 6% z dodanej energie. Pre obytné miestnosti v bytoch postačí pre tepelnú pohodu účinná teplota 20°C, pre vedľajšie miestnosti 10 ~ 18°C, v kúpelni sa požaduje teplota 24°C. Týmto spôsobom možno šetriť aj bez investícií.
Technické zariadenia a riešenia

Správne navrhnuté, zrealizované a prevádzkované zariadenia predstavujú ďalšie možnosti úspory energie na vykurovaní, pričom treba zvyčajne počítať so zvýšením investícií.
– výber vhodného druhu zdroja tepla

Ako zdroj energie na vykurovanie možno využiť elektrickú energiu (rôzne sadzby), zemný plyn, propán, pevné palivá (uhlie, koks, drevo a brikety) a teplo z centrálneho zdroja. Pri týchto zdrojoch treba zvážiť dostupnosť, cenu energie aj investičné náklady.
– voľba vykurovacej sústavy

V zásade poznáme vykurovanie konvekčné (vykurovacími telesami ohrievajúcimi vzduch) a sálavé (podlahové, stropné …). Rôzny princíp ohrevu priestoru, ako aj investičné, prevádzkové, hygienické aj estetické hľadiská umožňujú prispôsobiť návrh vykurovacej sústavy potrebám zákazníka.
– vyregulovanie vykurovacej sústavy

Základom dobrej fukcie vykurovacej sústavy je jej správne nadimenzovanie, realizácia a vyregulovanie. Pre správnu funkciu je potrebná aj správna prevádzka a pravidelná údržba.
– kondenzačná technika

Pri vykurovaní plynom (zemným plynom, propánom) vzhľadom na zloženie možno okrem energie “výhrevnosť” využiť aj teplo vznikajúce sa pri kondenzácii vodnej pary v spalinách. Toto teplo predstavuje približne 10% naviac z výhrevnosti. Kondenzačný kotol je schopný využiť toto teplo na vykurovanie. Vzhľadom na vyššiu úroveň techniky a zariadenia tohto kotla je cena primerane vyššia, napriek tomu návratnosť investície je pre zákazníka zaujímavá, pretože v celoročnej prevádzke je úspora paliva až 30% oproti bežným konvenčným kotlom. Navyše veľmi nízke hodnoty emisií znečisťujúcich látok v spalinách prispievajú k ozdravovaniu ovzdušia.
– sálavé vykurovanie infražiaričmi

Sálavé vykurovanie je vhodné najmä pre priemyselné haly s výškou miestnosti viac ako 4 metre. Podľa povrchovej teploty sálavej plochy a odvodu spalín rozdeľujeme plynové žiariče na svetlé a tmavé. Žiarič sa umiestňuje pod strop alebo na stenu. Sálanie žiariča pôsobí ako slnečné žiarenie, ktoré najskôr ohreje osálané predmety a od nich sa následne ohrieva vzduch, pričom tepelná pohoda je dosiahnutá najskôr v zóne pobytu osôb. Z tohto dôvodu je dosiahnutá najmä v halách s veľkou výškou miestnosti vysoká úspora energie. Sálavé vykurovanie možno dokonca využiť aj mimo budov. Podľa možností prevádzky sa najčastejšie používa ako zdroj energie vykurovací plyn (zemný plyn, propán), menej elektrická energia a vykurovacia voda.
– alternatívne zdroje energie

Alternatívne zdroje môžu rovnako prispievať k úspore energií. Architektonické riešenie “solárneho domu”, alebo technicky a investične náročnejšie využitie energie geotermálnej, solárnej alebo z pôdy môže výrazne pomôcť úspore energie, ale v čase najvyššej potreby tepla ich zvyčajne nemožno využiť ako jediné zdroje tepla. Preto sa tieto zdroje energie využívajú v našich klimatických podmienkach len ako doplnkové.
– návrh vhodného systému prípravy teplej úžitkovej vody (ohriatej pitnej vody)

Rovnako ako samotné vykurovanie, aj druh ohrevu úžitkovej vody môže významne ovplyvniť spotrebu energie. Úlohou projektanta je navrhnúť taký spôsob, aby bol zabezpečený dostatok vody, jej ekonomická a pružná príprava. Väčšinou sa uprednostňuje zásobníkový ohrev vody pred prietokovým, zdroj energie (palivo) rovnaký ako má kotol na vykurovanie. Na úsporu energie pri ohreve a dodávke teplej vody má veľký vplyv kvalitná tepelná izolácia potrubia.
Ing. Jaroslav Leštach


Hľadaj

Kategórie článkov

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930